Trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, quản trị kinh doanh là ngành học cực kì quan trọng cho các nhà quản trị tương lai. Chương trình học cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, các kỹ năng tư duy, phân tích, đàm phán, xây dựng chiến lược cũng như quản trị nhân sự.

NIIE áp dụng mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn thông qua các bài tập tình huống, dự án kinh doanh và tham quan doanh nghiệp… Đồng thời, chương trình tập trung đào tạo tăng cường tiếng Anh qua 6 lớp từ Beginner (Cơ bản) đến chuẩn B2 (IELTS 5.5 – 6.0) để tự tin làm việc trong môi trường quốc tế.

Ngoài ra, chương trình đào tạo 3.5 năm giúp sinh viên tiết kiệm thời gian và chi phí học tập với các chương trình học truyền thống.

Các chuyên ngành đào tạo:

 • Quản trị kinh doanh/ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế
 • Quản trị kinh doanh/ chuyên ngành Marketing

Thời gian: 3.5 năm 

Bằng cấp:

 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh/ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế hoặc
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh/ chuyên ngành Marketing do Đại học Nguyễn Tất Thành cấp.

Hình thức: Học toàn thời gian

Sinh viên cần đáp ứng các yêu cầu sau:

1.Tốt nghiệp THPT

2. Xét tuyển theo 1 trong 3 phương thức sau:

 • Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.
 • Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí sau:

+ Tổng điểm trung bình (ĐTB) 3 học kỳ (HK): 1 HK lớp 10 + 1 HK lớp 11 + HK 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên (được chọn điểm cao nhất trong 2 HK của mỗi năm học).
+ Tổng điểm trung bình (ĐTB) 5 học kỳ (HK): 2 HK lớp 10 + 2 HK lớp 11 + HK 1 lớp 12 đạt từ 30 điểm trở lên.
+ Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.
+ Điểm Trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.

 • Phương thức 3: Xét kết quả thi kiểm tra đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM.

Môn cơ sở/chuyên ngành:

Microeconomics
Macroeconomics
Business and the Business Environment
Business Law
Principles of Accounting
Management Accounting
Marketing Essentials
Business Statistics
Financial Management
Organizational Behavior
Information System Management/ Management Information System
Human Resource Management
Operations Management
Managing a Successful Business Project
Strategic Management
Business Event Management
International Bussiness
Sales Management

.

Taxation
Exporting and Importing Documentation and Procedures
Managerial Decision Making
Understanding and Leading Change
Work-based Experience & Internship


Tiếng Anh tăng cường
.

Nep 1 – Elementary level
Nep 2 – Pre-Intermediate level
Nep 3 – Pre – Intermediate level
Nep 4 – Intermediate level
Nep 5 – Intermediate level
Nep 6 – Upper – Intermediate level

Sinh viên tốt nghiệp được trang bị các kỹ năng và kiến thức chuyên sâu đáp ứng nhu cầu đa dạng của nền kinh tế toàn cầu, tự tin đảm nhiệm nhiều vị trí sau:

 • Chuyên viên đối ngoại
 • Chuyên viên xuất nhập khẩu
 • Chuyên viên xúc tiến thương mại
 • Chuyên viên marketing
 • Chuyên viên nghiên cứu thị trường
 • Chuyên viên quản trị kinh doanh
 • Chuyên viên hoạch định tài chính
 • Chuyên viên tư vấn đầu tư
 • Chuyên viên ngân hàng
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Nhà đầu tư – thành lập một cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ+ Giới thiệu chung

Thời gian: 3.5 năm 

Bằng cấp:

 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh/ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế hoặc
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh/ chuyên ngành Marketing do Đại học Nguyễn Tất Thành cấp.

Hình thức: Học toàn thời gian

+ Điều kiện xét tuyển

Sinh viên cần đáp ứng các yêu cầu sau:

1.Tốt nghiệp THPT

2. Xét tuyển theo 1 trong 3 phương thức sau:

 • Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.
 • Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí sau:

+ Tổng điểm trung bình (ĐTB) 3 học kỳ (HK): 1 HK lớp 10 + 1 HK lớp 11 + HK 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên (được chọn điểm cao nhất trong 2 HK của mỗi năm học).
+ Tổng điểm trung bình (ĐTB) 5 học kỳ (HK): 2 HK lớp 10 + 2 HK lớp 11 + HK 1 lớp 12 đạt từ 30 điểm trở lên.
+ Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.
+ Điểm Trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.

 • Phương thức 3: Xét kết quả thi kiểm tra đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM.
+ Cấu trúc chương trình

Môn cơ sở/chuyên ngành:

Microeconomics
Macroeconomics
Business and the Business Environment
Business Law
Principles of Accounting
Management Accounting
Marketing Essentials
Business Statistics
Financial Management
Organizational Behavior
Information System Management/ Management Information System
Human Resource Management
Operations Management
Managing a Successful Business Project
Strategic Management
Business Event Management
International Bussiness
Sales Management

.

Taxation
Exporting and Importing Documentation and Procedures
Managerial Decision Making
Understanding and Leading Change
Work-based Experience & Internship


Tiếng Anh tăng cường
.

Nep 1 – Elementary level
Nep 2 – Pre-Intermediate level
Nep 3 – Pre – Intermediate level
Nep 4 – Intermediate level
Nep 5 – Intermediate level
Nep 6 – Upper – Intermediate level
+ Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp được trang bị các kỹ năng và kiến thức chuyên sâu đáp ứng nhu cầu đa dạng của nền kinh tế toàn cầu, tự tin đảm nhiệm nhiều vị trí sau:

 • Chuyên viên đối ngoại
 • Chuyên viên xuất nhập khẩu
 • Chuyên viên xúc tiến thương mại
 • Chuyên viên marketing
 • Chuyên viên nghiên cứu thị trường
 • Chuyên viên quản trị kinh doanh
 • Chuyên viên hoạch định tài chính
 • Chuyên viên tư vấn đầu tư
 • Chuyên viên ngân hàng
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Nhà đầu tư – thành lập một cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ
+ Đăng ký