1. Tốt nghiệp THPT
  2. Xét tuyển theo 1 trong 3 phương thức sau:

– Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
– Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí sau:
+ Tổng điểm trung bình (ĐTB) 1 HK lớp 10+ ĐTB 1 HK lớp 11+ ĐTB HK 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên (được chọn điểm cao nhất trong 2 HK của mỗi năm học).
+ Tổng điểm trung bình (ĐTB) 5 học kỳ (HK): 2 HK lớp 10 + 2 HK lớp 11 + HK 1 lớp 12 đạt từ 30 điểm trở lên.
+ Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.
+ Điểm Trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.
– Phương thức 3: Xét kết quả thi kiểm tra đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM

>>Đăng ký xét tuyển