TẦM NHÌN

Đến năm 2035, Viện Đào tạo Quốc tế NTT trở thành một trong những viện đào tạo quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

SỨ MẠNG

Viện Đào tạo Quốc tế NTT mang đến cho người học cơ hội trải nghiệm nền giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, sở hữu bằng cấp từ các trường đại học có uy tín trên thế giới, được trang bị các năng lực cần thiết để phát triển thành công trong môi trường toàn cầu hóa.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Đoàn kết (một tập thể thống nhất hoạt động vì mục tiêu chung)
  • Hội nhập (với chuẩn trong nước, khu vực, và thế giới);
  • Năng động (trong học tập, nghiên cứu, và làm việc);
  • Trí tuệ (với tâm trong, trí sáng, xử trí mọi vấn đề thông minh);
  • Trách nhiệm (với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội, và quốc tế).

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Global Learning, Global Success

Viện Đào tạo Quốc tế NTT cam kết mang đến cho người học một môi trường học chuẩn quốc tế, áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại với sự hướng dẫn tận tâm của giảng viên trong chương trình học tiên tiến. Với những trải nghiệm trong môi trường học chuẩn quốc tế, người học sẽ được trang bị những năng lực cần thiết để thành công ở bất cứ nơi đâu.