Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE), thành viên trực thuộc Đại học Nguyễn Tất Thành, là Viện đào tạo quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được công nhận kiểm định chính thức bởi Tổ chức Accreditation Service for International Schools, Colleges, and Universities (ASIC) Vương quốc Anh. ASIC là tổ chức kiểm định uy tín, được công nhận bởi Chính phủ Anh, chuyên đánh giá và thẩm định chất lượng các chương trình đào tạo, các trường đại học, cao đẳng tại Vương quốc Anh cũng như các trường đại học, cao đẳng ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Accreditation Service for International Schools, Colleges, and Universities (ASIC)

Tổ chức Accreditation Service for International Schools, Colleges, and Universities (ASIC) là Hội đồng Kiểm định phi lợi nhuận của Anh quốc. ASIC UK (www.asic.org.uk) được chính phủ Anh công nhận để kiểm định các trường tư thục trong Vương quốc Anh và các trường ngoài Anh quốc muốn tuyển sinh viên nước ngoài. Được thành lập từ năm 2002 tại Anh quốc, đến nay ASIC đã kiểm định chất lượng đào tạo của hơn 440 trường đại học, cao đẳng, học viện của Vương quốc Anh và hơn 40 trường ở các quốc gia ngoài Anh quốc như Pháp, Đan Mạnh, Mỹ, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Thái Lan,… Các trường đại học, cao đẳng được kiểm định bởi ASIC đều phải cam kết chất lượng đào tạo có giá trị và được công nhận tương tự như các trường đang hoạt động tại Anh quốc và quốc tế có cùng yêu cầu kiểm định bởi ASIC.

Chất lượng kiểm định và công nhận pháp lý:

  • ASIC hoạt động dưới sự kiểm soát chất lượng bởi Cục Biên giới Anh (UK Border Agency – UKBA) (www.ukba.homeoffice.gov.uk) được công nhận chính thức bởi cơ quan giám sát chất lượng giáo dục chính phủ Anh (Ofsted UK)
  • ASIC là thành viên chính thức trong Nhóm Chất lượng Quốc tế của Hội đồng Kiểm định Chất lượng Hoa Kỳ (Council for Higher Education Accreditation – CHEA & CHEA International Quality Group)(http://www.cheainternational.org/pdf/CIQG%20Membership%20List.pdf)
  • ASIC là Kiểm soát viên đánh giá chất lượng các thành viên của Học viện Kinh doanh và Doanh nhân của Anh quốc (Institute of Enterprise and Entrepreneurs – IoEE) (www.ioeeinternational.org.uk/about)

Lợi ích của sinh viên khi học tại NIIE đã được kiểm định chất lượng đào tạo:

  • Mọi sinh viên không phân biệt quốc tịch theo học tại NIIE sẽ được đảm bảo chất lượng đào tạo, môi trường đào tạo, và công nhận chất lượng như ở Anh quốc và quốc tế. Hiện nay tại Việt Nam,  Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE) là học viện quốc tế đầu tiên được công nhận kiểm định chất lượng quốc tế bởi ASIC UK.
  • Sinh viên NIIE tự hào là sinh viên của học viện đầu tiên của Việt Nam xếp cùng hàng ngũ với các đại học, cao đẳng uy tín và chất lượng. Chứng nhận kiểm định của NIIE sẽ được ASIC công bố cho tất cả những trường, học viện thành viên và những tổ chức đào tạo có uy tín quốc tế nhằm có thông tin tham khảo cấp học bổng, tài trợ hoặc giới thiệu hướng nghiệp cho sinh viên NIIE.
  • Sinh viên NIIE được học tập trong môi trường và phương pháp đào tạo tiên tiến, theo yêu cầu của ASIC tất cả các trường được kiểm định sẽ vận hành cùng chung một hệ thống chất lượng đào tạo thống nhất và chuyên nghiệp theo quy chuẩn Anh quốc.
  • ASIC hỗ trợ giới thiệu cho sinh viên NIIE các văn phòng đại diện tuyển sinh quốc tế có chất lượng và uy tín tại Anh quốc, cũng như hỗ trợ phát triển liên kết đào tạo và đảm bảo chất lượng với các trường, học viện quốc tế.
  • ASIC hỗ trợ tư vấn đánh giá để NIIE trở thành thành viên của Học viện Kinh doanh và Doanh nhân của Anh quốc (IoEE UK). Đây là cơ hội mở rộng trong tương lai dành cho sinh viên NIIE có khả năng và nhu cầu làm việc tại Anh quốc.